• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/imamhuseyin.mescidi?fref=ts

ANTAKYA İMAM ALİ (a.s.) İNANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
İMAM HÜSEYİN (a.s.) MESCİDİ

HRT - Gönülden Gönüle
Tefsir
Önemli Hadisler
Kütüphane (E-Kitaplar)
Peygamberler
Sahabeler
Önemli Geceler
Müslüman Bilim Adamları
Özel Şahsiyetler
yaalider
Flag Counter

Hakkımızda

ANTAKYA İMAM ALİ (a.s.) İNANÇ ve KÜLTÜR DERNEĞİ
YA-ALİ-DER
İMAM HÜSEYİN(a.s.) MESCİDİ

BU DERNEK VE MESCİDE NEDEN GEREK DUYULDU?

 • Toplumda yaşanan kültürel ve sosyal yozlaşmanın sebeplerini araştırma ve bu sorunlara, toplumun kanaat ve fikir adamlarının desteği ve görüşleri alınarak çare bulmak,
 • İnsanlar arasında sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü ve barış ortamına katkı sağlamak,
 • İnanç ve kültürümüzü korumak ve yaygınlaştırmak adına; kurslar, konferanslar, paneller toplantılar düzenleme ve yine aynı amaç doğrultusunda dergi, broşür ve bültenler hazırlayarak toplumu bilinçlendirmek,
 • İnanç ve kültürümüzde önem arz eden günlerin, ihyası ve toplumu bu konularda bilgilendirmek,

                Hz. Ali’nin (a.s.) İnsanlar ikidir ya dinde kardeşin ya da yaradılışta eşindir. sözünü esas alarak insanların dili, dini, mezhebi, ırkı ve rengi dolayısıyla horlanmasına itilmesine dışlanmasına karşıyız ve bu farklılıkları zenginlik olarak görmekteyiz. Tarihe baktığımız zaman,  necip Alevi cemaatinin, ibadetlerini mescitlerde Ehlibeyt - Alevi - Caferi fıkhına göre eda ettiğini görmekteyiz.  Geçmişte yaşanan siyasi gelişmeler, baskı ve zulümler sebebiyle, ibadet yerleri, bazen evler, bazen türbeler, yakın tarihte takkeler, şu anda da kısmen Hanefi mezhebine göre cami ve mescitlerde sürdürülmektedir. Bizler her insanın kendi inancını yaşamasında hür olması, diğer mezhep ve inançlara gösterdiğimiz saygının, bizim inancımıza da gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bundan dolayı Antakya da İmam Hüseyin (a.s.) Mescidini açtık ve ibadetlerimizi kendi inançlarımız doğrultusunda Ehlibeyt - Alevi - Caferi fıkhına göre eda etmekte, bunu özü ve esası ihya olarak görmekteyiz.        

 

HEDEF VE GAYELERİMİZ

1. İçinde mescidi, derslik, kütüphane, toplantı ve konferans salonu,  spor alanı, misafirhane, aşevi ve kafeteryası olan;   halkımızın kültürel ve inançsal, ihtiyaç ve taleplerine karşılık verebilecek bir ENSTİTÜ binasını yapmak.

2. Aylık dergi, gazete ve bültenler hazırlayarak ve kitap çevirileri yaparak toplumu bilgilendirme faaliyetin de bulunmak.

3. Okuma, bilgi ve spor yarışmaları düzenleyip, ödül koyarak halkımızı bilgiye, okumaya ve spora teşvik etmek.

4. Yoğun halk katılımıyla konferans, toplantı ve paneller düzenleyerek dinimiz ve kültürümüzce önemli günlerin ihyasını sağlamak.

5. Kur’anı Kerim, Arapça dil bilgisi ve Ehlibeyt ilimleri veren, kursların yaygınlaştırılması ve verimli çalışmasını sağlamak.

6. Din adamlarımızın yetişmesi için, eğitim konusunda her türlü desteyi sağlamak.

7. Şeyhlerimiz, aydınlarımız ve fikir adamları ile toplantılar yaparak, görüş alışverişinde bulunmak ve sorunlara çare aramak.

                Bizler, dernek ve vakıf sayısının artmasını, bir ayrışma veya parçalanma olarak değil, tam aksine bilinçlenme, örgütlenme, birliktelik ve güç olarak görmekteyiz.  Bilimsel ve düşünsel anlamda gelişmiş ülkelerdeki insanların, birçok dernek ve sivil toplum örgütüne, üye olduklarını ve aktif çalıştıklarını, böylelikle oluşan  birlik ve beraberliğin, toplumsal kalkınmaya, sağladığı katkının  büyüklüğünün farkına varılması gerekir.  Bizler, hiçbir şey yapmadan, oturduğu yerden eleştiri ve ahkam kesme döneminin geçmesi gerektiği kanaatindeyiz. Unutmayınız ki bu, yalnızca ve yalnızca acizlerin özelliğidir. Hayırlı ve yararlı amellerden, Allah katında herkes sorumludur. Dinimizce insanlar, yalnızca yaptıklarından değil yapabilecekken yapmadıklarından da sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyenlerin, bundan dolayı hesaplarının ilahi adalette çetin olacağını unutmayınız.

YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER

 • Birçok hayırseverin yardımı ve katılımı ile, yeni hizmet binamız inşa edilerek halkın, yararına sunulmuştur.
 • Dernek etrafında 200 adet farklı çeşitlerde ağaç ekilmiş, gençlerimize futbol sahası çocuklarımıza da oyun bahçesi tesis edilmiştir. 
 • Bir ilk niteliği taşıyan, başta abdest ve namaz konusu olmak üzere, Ehlibeyt fıkhına göre ELİF-BA hazırlanmıştır. Elif – Ba’mız  her yıl bir çok Kuran Kursu ve Arapça kursunda kullanılmaktadır.
 • Her yıl yaz aylarında verdiğimiz yaz dönemi Kur’an Kurslarımızda, başta dernek binamız olmak üzere, derneğimize bağlı birçok Kur’an Kursunda, yaklaşık 300 öğrenciye Kuran Kursu ve temel Ehlibeyt ilimleri dersi verilmektedir.
 • Kadın – erkek, büyük - küçük herkesin katılabileceği ve katılımcıların müsait oldukları saatte alabilecekleri, yıl boyu devam eden Kur’an Kursu ve Arapça dil bilgisi dersleri, alanında uzman hocalarımız eşliğinde verilmektedir.
 • Her yıl Ramazan ayında çok sayıda kişinin katılımı ile iftar, bayramlarda da yemekler verilmektedir.
 • Başta bayram günleri ve Ramazan ayı olmak üzere; yıl boyunca, yardıma muhtaç birçok insana gıda, yiyecek, giyecek ve maddi yardım yapılmakta veya hayırseverlere aracılık edilmektedir.
 • Başta vakit namazları olmak üzere, Cuma ve bayram namazları yoğun bir halk katılımıyla, mescidimiz İMAM HÜSEYİN MESCİDİ’nde, Ehlibeyt - Alevi - Caferi fıkhına göre eda edilmektedir.
 • Ehlibeyt fıkhı ve ilimleri ile ilgili, Arapça ve Türkçe olmak üzere, inanç ve itikat yönünde yüzlerce kitap ve 5000’in üzerinde e-kitap halkımızın yararına, kütüphanemizde sunulmuştur.
 • Alanında uzman; Türkiye, İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerde eğitim almış hocalarımız eşliğinde; Ehlibeyti tanıma, anlama ve ilimlerini yayma amacı ile her Pazar günü saat: 11.00’de toplantılar, yine aynı amaca yönelik olarak belde, köy ve mahallelerde panel ve konferanslar düzenlenmektedir.
 • Din adamlarımızın ve halkımız arasında istekli olanların, gerek genel merkezimizde gerekse yurtdışında din alanında uzmanlık derecesine varan bir eğitim alabilmeleri için gerek tüm destek sağlanmaktadır.
 • İnanç ve Kültürümüzde önem arz eden günler ihya edilmekte, bu günlerin anlam ve önemi hakkında bilgilendirici seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.
 • İnanç ve Kültürümüzü tanıma ve tanıtma adına aylık bültenler hazırlanmakta, Arapça – Türkçe kitap çevirileri yapılmaktadır.