• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/imamhuseyin.mescidi?fref=ts
  • https://plus.google.com/u/0/112418602123481358174?tab=wX#112418602123481358174/posts?tab=wX/posts

ANTAKYA İMAM ALİ (a.s.) İNANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
İMAM HÜSEYİN (a.s.) MESCİDİ

Hayat Rehberi: Allah’ın Kutlu Peygamberleri

Allahım Muhammed ‎Mustafa ile cennette komşu eyle cümlemizi.‎

Ehlader Araştırma Bölümü
www.ehlibeytalimleri.com
 
Ayet-i Kerime de Yüce Allah şöyle ‎buyuruyor:
 
“Biz Allah’a ve bizeindirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere; yine Musâ ve İsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur’ deyin.”‎ Bakara/136 
 
Bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber ‎Efendimiz (s.a.a.) şöyle buyuruyor:
 
‎‎“Peygamberler, anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir; dinleri de birdir.”
İmanın en önemli esasından biri de peygamberlere ‎inanmaktır. Yüce Allah, insanlara doğru yolu ‎göstermek için peygamberler göndermiştir. Onlara ‎emirlerini ve yasaklarını bildirerek insanlara tebliğ ‎etmelerini ve rehberlik etmelerini söylemiştir. Aynı ‎hakikati farklı zamanlarda ve toplumlarda ‎hatırlatan peygamberler arasında biz Müslümanlar ‎fark gözetmeyiz. Hepsi de Allah’ın seçtiği değerli ‎elçilerdir.‎
İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. ‎Muhammed’e (s.a.a.) kadar bütün peygamberler, ‎insanları tevhide, adalete, selamete, birliğe ve ‎kardeşliğe davet etmiştir.
 
Tarihin en karanlık ‎zamanlarında birer güneş gibi doğan ve mazlumları ‎zulmetten aydınlığa çıkaran kurtarıcılar ‎peygamberler olmuştur. İnsanlığa bıraktıkları bu ‎miras ile şu anda da yolumuzu aydınlatmaya ‎devam ediyorlar.
 
Kur’an-ı Kerim bizlere Hz. ‎Adem’in tövbesini, Hz. İbrahim’in iradesini, ‎İsmail’in teslimiyetini, Eyyub’un sabrını ‎öğretmektedir. Peygamberlerin hayatı bizim için en ‎güzel örnektir. ‎
 
Her dönemde olduğu gibi bugün de kutlu nebilerin ‎her alandaki rehberliğine ihtiyacımız vardır. ‎Peygamberliğin son halkası olan Muhammed’in ‎‎(s.a.a.) şahsında ve öğretisinde toplanan nebevi ‎sünnetin anlaşılması ve yaşanmasıyla ancak ‎problemlerimiz çözülecektir.
 
Bu kutlu rehber ile ‎insanlar istikamet bulacaktır. Bunun için de ‎hayatımızın her alanında onun kılavuzluğuna ‎içimizden hiçbir endişe duymaksızın ‎başvurmalıyız.
 
Yüce kitabımızda şöyle buyuruyor: ‎
 
“Andolsun, Allah’ın Resûlünde; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”‎ Ahzab/21 
 
‎Bir diğer ayette Yüce Allah:
 
“Biz peygamberi ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik…”‎ Nisa/64 ‎demek suretiyle anlaşmazlığa ve çelişkiye ‎düştüğümüz her hususta peygamberin yol ‎göstericiliği ile istikamet bulacağımızı ‎belirtmektedir.
 
Bu gün de Rasulullah’ın (s.a.a.) ‎hadis-i şerifleri ve bizlere en değerli emaneti olan Ehl-i Beyti kılavuzluk etmektedir.‎
Gelin hep birlikte dua edelim. ‎Peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmayı dileyelim ‎Rabbimizden.‎
 
Allah’ım! Peygamberlerin arasında fark ‎gözetmeksizin hepsinin yüce ahlakından, sarsılmaz ‎imanından, ihlas ve ibadetinden, tükenmeyen ‎gayretinden bizlere de nasip et.‎
 
Allah’ım! İbrahim’in (a.s.) imanını, İsmail’in (a.s.) ‎teslimiyetini lütfet gönüllerimize. Yeniden dirilişin ‎hak olduğu gerçeği bir saniye bile uçmasın ‎zihinlerimizden.‎
 
Nuh’un (a.s.) gayretini ver helal rızık peşinde ‎koşan babaların ayaklarına. Fakat evlatların ‎imansızlığıyla imtihan etme.‎
 
İbrahim’i (a.s.) ateşten, Musa’yı (a.s.) denizden, ‎Nuh’u (a.s.) tufandan kurtaran Rabbim! Yusuf’u ‎kuyuda, Yunus’u balığın karnında unutmayan ‎Rabbim! Ancak senin nurunla hidayet bulduk. ‎Ancak senin lütfunla ihtiyaçlardan kurtulduk. Hz. ‎Davud’un senden istediğini isteriz ancak. Rızık ‎olarak sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sana ‎yaklaştıracak şeyin sevgisini istiyoruz.
Senin rızana ulaştıracak ameller nasip et bize. ‎Peygamberlerini kılavuz et yolumuza. Sırat-ı ‎müstakim üzere sabitle ayaklarımızı.
 
Muhammed ‎Mustafa ile cennette komşu eyle cümlemizi.‎
Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
118 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın