• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/imamhuseyin.mescidi?fref=ts

ANTAKYA İMAM ALİ (a.s.) İNANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
İMAM HÜSEYİN (a.s.) MESCİDİ

SIRALA: İzlenme Sayısı Eklenme Tarihi Yıldız Sayısı

  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Kadr Sûresi
  KADR SÛRESİ (97) Mekke’de inmiştir; 5 ayettir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim İnna Enzelnehu Sûresi’ni yüksek sesle okursa, Allah yolunda kılıcını çekmiş insan gibi olur. Kim de onu sessizce okursa, Allah yolunda kanına bulanmış kimse gibi olur. Kim de onu defalarca sessizce okursa, Allah onun günahlarından bin günahı siler.” Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Biz onu Kadir Gecesi’nde indirdik. 2. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bilirsin? 3. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 4. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh, her iş için Peygamber ve masum İmam’ın huzuruna inerler. 5. O gece esenliktir, ta fecrin doğuşuna kadar. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  641 kez izlendi 1695 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Beyyine Sûresi
  BEYYİNE SÛRESİ (98) Medine’de inmiştir; 8 ayettir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Lem Yekun (Beyyine) Sûresi’ni okursa, şirkten uzak olur ve Muhammed’in dinine getirilir, Allah onu mümin olarak diriltir ve kolayca hesaba çeker.”
  695 kez izlendi 1699 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Zilzâl Sûresi (99)
  ZİLZÂL SÛRESİ (99) Medine’de inmiştir; 8 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “İza Zulzilet Sûresi’ni okumaktan usanmayın. Kimin nafile namazlarındaki kıraati bu sûre olursa, Allah onu asla depreme yakalatmaz; deprem, yıldırım ve dünyanın afetlerinden hiçbir afetle de ölmez. Öldüğünde de cennete götürülmesine emredilir. Allah azze ve celle ona şöyle der: Ey kulum! Sana cennetimi mubah kıldım; neresinde istersen, engelsiz ve yasaksız olarak oraya yerleş.” Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yeryüzü o şiddetli sarsıntısıyla sarsılınca, 2. Yer kendi ağır yüklerini (ölüleri) çıkarınca, 3. Ve insan “Ne oluyor buna?!” deyince, 4-5. İşte o gün yer, Rabbin ona vahyettiği için kendi haberlerini anlatır. 6. İşte o gün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilsin diye dağınık şekilde kabirlerden çıkarlar. 7. Kim zerre ağırlığında bir hayır yapmışsa, onu görür. 8. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük yapmışsa, onu görür. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  691 kez izlendi 1699 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Âdiyât Sûresi (100)
  ÂDİYÂT SÛRESİ (100) Medine’de inmiştir; 11 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Âdiyât Sûresi’ni okur ve bu okumayı âdet edinirse, Allah onu kıyamet günü özel olarak Emirül-Müminin ile hasreder; Allah’ın izni ile onun korumasında ve arkadaşları arasında yer alır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Andolsun soluk soluğa koşanlara mücahitlerin atlarına, 2. Nallarıyla kıvılcım saçanlara, 3. Ansızın sabahları baskın yapanlara, 4. Tozu dumana katanlara, 5. Düşman topluluğunun içine dalanlara, 6. İnsan, Rabbine karşı pek nankördür. 7. Şüphesiz, kendisi de buna şahittir. 8. Şüphesiz o, mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. 9. İnsan bilmez mi, kabirlerde olanlar çıkarıldığı 10. Ve kalplerde olanlar elde edildiği zaman hâli nice olacak? 11. Gerçekten Rableri, o gün onların durumundan iyice haberdardır. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  659 kez izlendi 1699 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Kâria Sûresi (101)
  KÂRİA SÛRESİ (101) Mekke’de inmiştir; 11 ayettir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Kâria Sûresi’ni çok okursa, Allah onu Deccal’ın fitnesinden, Deccal’a iman etmekten ve kıyamet günü cehennemin irininden güvende tutar.” (Sevabu’l-A’mal) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O şiddetle çarpan! 2. Nedir o şiddetle çarpan? 3. O şiddetle çarpanın ne olduğunu sen ne bilirsin? 4. O gün insanlar dağınık pervaneler gibi olur. 5. Dağlar da atılmış renkli yüne benzer. 6-7. O gün kimin tartıları ağır gelirse yaptığı ameller hak terazisinde ağırlık taşırsa, o, memnun edici bir yaşayış içindedir. 8-9. Kimin de tartıları hafif gelirse, onun anası sığınacak yeri Haviye’dir (cehennem çukurudur). 10. Haviye’nin ne olduğunu sen ne bilirsin? 11. O kızgın bir ateştir. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  600 kez izlendi 1699 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Tekâsür Sûresi (102)
  TEKÂSÜR SÛRESİ (102) Mekke’de ve bir görüşe göre de Medine’de inmiştir; 8 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Elhakumut-Tekâsür Sûresi’ni farz namazında okursa, Allah yüz şehidin mükâfatını yazar ve kim nafile namazında onu okursa, Allah ona elli şehidin mükâfatını yazar ve farz namazında meleklerden elli saf onunla birlikte namaz kılar.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Mal ve evlat çokluğuyla birbirinize karşı övünmek, sizi oyaladı. 2. Öyle ki, kabirleri bile ziyaret ettiniz. 3. Hayır; sizin sandığınız gibi değil; yakında bileceksiniz. 4. Yine hayır; sizin sandığınız gibi değil; yakında bileceksiniz. 5. Hayır; sizin sandığınız gibi değil; eğer kesin bilgiye sahip olsaydınız, 6. Kesinlikle cehennemi bu dünyada basiret gözüyle görürdünüz. 7. Sonra onu kıyamette yakin gözüyle göreceksiniz. 8. Sonra o gün size verilen nimetten sorguya çekileceksiniz. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  670 kez izlendi 1699 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Asr Sûresi
  ASR SÛRESİ Mekke’de inmiştir; 3 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Vel-Asr Sûresini nafile namazlarında okursa, Allah onu kıyamet günü hoşnut, güler yüzlü ve sevinçli hâlde haşreder.” (bk. Sevab’ul-A’mal.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Andolsun o döneme (Peygamber’in veya Mehdi’nin dönemine), 2. Şüphesiz, insan ziyan içindedir. 3. Sadece iman edip doğru işler yapanlar, birbirlerine hakka uymayı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  652 kez izlendi 1699 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Hümeze Sûresi
  HÜMEZE SÛRESİ Mekke’de inmiştir; 9 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Veylün Li-Kulli Hümezetin Lümeze Sûresi’ni farz namazlarından birinde okursa, Allah fakirliği ondan uzaklaştırır, rızkı ona getirir ve kötü ölümü ondan uzaklaştırır.” (bk. Sevab’ul-A’mal.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Sürekli başkalarını çekiştirip alay eden kimsenin vay hâline! 2. O ki, bir mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. 3. Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır. 4. Hayır; onun sandığı gibi değil; kesinlikle o, Hutame’ye yok edici ateşe atılacaktır. 5. Hutame’nin ne olduğunu sen ne bilirsin? 6-7. Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir ki, kalplere kadar çıkar kalpleri kapsar. 8-9. O ateş, uzun sütunlar hâlinde onların üzerine kapatılır. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  870 kez izlendi 1700 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Fîl Sûresi
  FÎL SÛRESİ Mekke’de inmiştir; 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Rabbinin o fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 4. Onlara balçıktan pişirilmiş Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  649 kez izlendi 1700 gün önce


  Çocuklarla Kur'an Tilaveti - Kevser Sûresi
  KEVSER SÛRESİ Mekke’de inmiştir; 3 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim bu sûreyi farz ve nafile namazlarında okursa, Allah ona Kevser havuzundan içirir ve Resulullah (s.a.a)’in yanında, Tuba ağacının dibinde onunla konuşur.” (bk. Menhecu’s-Sadıkin Tefsiri.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şüphesiz, biz sana Kevser’i (bol hayrı) verdik. 2. Öyleyse sen Rabbine ibadet et ve Allah yolunda kurban kes. 3. Şüphesiz, asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir. Antakya İmam Hüseyin (a.s) Mescid'i. www.yaalider.com
  685 kez izlendi 1700 gün önce


 

 3